Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11
 
_


форма №2м

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)

за перше півріччя 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11

за ЄДРПОУ

22414363

Територія

Стрий

за КОАТУУ

4611200000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  -

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  -

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

3592400,00

1807900,00

-

1693657,69

1693657,69

-

у тому числі:

Поточні видатки

2000

020

3592400,00

-

-

1693657,69

1693657,69

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

2695800,00

-

-

1316705,24

1316705,24

-

Оплата праці

2110

040

2210800,00

1092000,00

-

1091415,01

1091415,01

-

Заробітна плата

2111

050

2210800,00

-

-

1091415,01

1091415,01

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

485000,00

226200,00

-

225290,23

225290,23

-

Використання товарів і послуг

2200

080

896400,00

-

-

376907,88

376907,88

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

11000,00

-

-

4480,00

4480,00

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

2000,00

2000,00

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

201900000009918076

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 1 з 4

                                 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продукти харчування

2230

110

316400,00

177000,00

-

147000,00

147000,00

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

83600,00

-

-

12474,84

12474,84

-

Видатки на відрядження

2250

130

3800,00

-

-

3683,00

3683,00

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

478300,00

240600,00

-

208523,46

208523,46

-

Оплата теплопостачання

2271

160

266700,00

-

-

140994,49

140994,49

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

17400,00

-

-

5967,72

5967,72

-

Оплата електроенергії

2273

180

75600,00

-

-

29170,94

29170,94

-

Оплата природного газу

2274

190

114000,00

-

-

30492,93

30492,93

-

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

200

4600,00

-

-

1897,38

1897,38

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

1300,00

-

-

746,58

746,58

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку

2282

240

1300,00

1300,00

-

746,58

746,58

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

200,00

-

-

44,57

44,57

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000009918076

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 2 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

68800,00

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000009918076

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 3 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Бабій ІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Дика ОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 04 " липня 2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000009918076

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 4 з 4

 

 

 

 

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)

за I квартал 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11

за ЄДРПОУ

22414363

Територія

Стрий

за КОАТУУ

4611200000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  -

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  -

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

Періодичність: квартальна

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

3590900,00

920500,00

-

734104,11

734104,11

-

у тому числі:

Поточні видатки

2000

020

3590900,00

-

-

734104,11

734104,11

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

2687600,00

-

-

527616,53

527616,53

-

Оплата праці

2110

040

2202600,00

508600,00

-

435700,95

435700,95

-

Заробітна плата

2111

050

2202600,00

-

-

435700,95

435700,95

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

485000,00

111900,00

-

91915,58

91915,58

-

Використання товарів і послуг

2200

080

903100,00

-

-

206455,11

206455,11

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

11000,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000008079758

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 1 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

2000,00

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

316400,00

87000,00

-

86937,62

86937,62

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

91800,00

-

-

1096,15

1096,15

-

Видатки на відрядження

2250

130

2300,00

-

-

633,00

633,00

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

478300,00

165100,00

-

117291,76

117291,76

-

Оплата теплопостачання

2271

160

266700,00

-

-

91562,81

91562,81

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

17400,00

-

-

1644,00

1644,00

-

Оплата електроенергії

2273

180

75600,00

-

-

11416,07

11416,07

-

Оплата природного газу

2274

190

114000,00

-

-

11909,94

11909,94

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

4600,00

-

-

758,94

758,94

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

1300,00

-

-

496,58

496,58

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку

2282

240

1300,00

500,00

-

496,58

496,58

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

200,00

-

-

32,47

32,47

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000008079758

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 2 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

47400,00

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000008079758

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 3 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Бабій ІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Дика ОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 03 " квітня 2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000008079758

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 4 з 4

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)

за 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11

за ЄДРПОУ

22414363

Територія

Стрий

за КОАТУУ

4611200000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  -

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  -

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

3288850,00

3288850,00

-

3238022,06

3238022,06

-

у тому числі:

Поточні видатки

2000

020

3288850,00

-

-

3238022,06

3238022,06

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

2472500,00

-

-

2466728,85

2466728,85

-

Оплата праці

2110

040

2050600,00

2050600,00

-

2045746,60

2045746,60

-

Заробітна плата

2111

050

2050600,00

-

-

2045746,60

2045746,60

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

421900,00

421900,00

-

420982,25

420982,25

-

Використання товарів і послуг

2200

080

816250,00

-

-

771203,44

771203,44

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

49400,00

-

-

49389,60

49389,60

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000005361454

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 1 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

750,00

750,00

-

750,00

750,00

-

Продукти харчування

2230

110

233800,00

233800,00

-

233800,00

233800,00

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

63900,00

-

-

60307,80

60307,80

-

Видатки на відрядження

2250

130

600,00

-

-

505,00

505,00

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

467000,00

467000,00

-

425816,04

425816,04

-

Оплата теплопостачання

2271

160

302400,00

-

-

265035,51

265035,51

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

7800,00

-

-

7792,56

7792,56

-

Оплата електроенергії

2273

180

63000,00

-

-

59367,11

59367,11

-

Оплата природного газу

2274

190

93800,00

-

-

93620,86

93620,86

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

800,00

-

-

635,00

635,00

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку

2282

240

800,00

800,00

-

635,00

635,00

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

100,00

-

-

89,77

89,77

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000005361454

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 2 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

114000,00

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000005361454

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 3 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Бабій ІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Дика ОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 14 " січня 2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за дев'ять місяців 2018 року
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 за ЄДРПОУ 22414363
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету      -        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету       -        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   0611010 - Надання дошкільної освіти        
Періодичність:   квартальна 
Одиниця виміру:  грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 10 3 261 750,00 2 434 850,00 - 2 264 140,63 2 264 140,63 -
у тому числі:
Поточні видатки
2000 20 3 261 750,00 - - 2 264 140,63 2 264 140,63 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 30 2 506 400,00 - - 1 755 565,33 1 755 565,33 -
Оплата праці 2110 40 2 054 400,00 1 549 700,00 - 1 454 577,65 1 454 577,65 -
Заробітна плата 2111 50 2 054 400,00 - - 1 454 577,65 1 454 577,65 -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 60 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 70 452 000,00 335 300,00 - 300 987,68 300 987,68 -
Використання товарів і послуг 2200 80 755 150,00 - - 508 505,19 508 505,19 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 90 49 400,00 - - 13 587,00 13 587,00 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 750,00 750,00 - 750,00 750,00 -
Продукти харчування 2230 110 233 800,00 154 600,00 - 154 155,17 154 155,17 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 63 900,00 - - 57 228,08 57 228,08 -
Видатки на відрядження 2250 130 600,00 - - 210,00 210,00 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 405 900,00 286 000,00 - 282 319,94 282 319,94 -
Оплата теплопостачання 2271 160 249 800,00 - - 173 929,23 173 929,23 -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 17 200,00 - - 4 340,16 4 340,16 -
Оплата електроенергії 2273 180 63 000,00 - - 45 937,60 45 937,60 -
Оплата природного газу 2274 190 75 900,00 - - 58 112,95 58 112,95 -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 800,00 - - 255,00 255,00 -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240 800,00 800,00 - 255,00 255,00 -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 200,00 - - 70,11 70,11 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 107 700,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
                   
  Керівник       Бабій ІВ    
                   
  Головний бухгалтер       Дика ОВ    
                   
  " 03 " жовтня 2018р.            

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)

за II квартал 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11

за ЄДРПОУ

22414363

Територія

Стрий

за КОАТУУ

4611200000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету      -

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету       -

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

Періодичність:   квартальна

Одиниця виміру:  грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

10

3199950,00

1639450,00

-

1545340,79

1545340,79

-

у тому числі:

Поточні видатки

2000

20

3199950,00

-

-

1545340,79

1545340,79

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

30

2506400,00

-

-

1146826,01

1146826,01

-

Оплата праці

2110

40

2054400,00

981700,00

-

949998,50

949998,50

-

Заробітна плата

2111

50

2054400,00

-

-

949998,50

949998,50

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

60

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

70

452000,00

210100,00

-

196827,51

196827,51

-

Використання товарів і послуг

2200

80

693350,00

-

-

398472,96

398472,96

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

90

49400,00

-

-

2462,00

2462,00

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

750,00

750,00

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

233800,00

94600,00

-

92867,64

92867,64

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

63900,00

-

-

54356,00

54356,00

-

Видатки на відрядження

2250

130

600,00

-

-

210,00

210,00

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

201800000001647822

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 1 з 3

                               

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

344100,00

250300,00

-

248322,32

248322,32

-

Оплата теплопостачання

2271

160

188000,00

-

-

173929,23

173929,23

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

17200,00

-

-

2761,92

2761,92

-

Оплата електроенергії

2273

180

63000,00

-

-

31188,90

31188,90

-

Оплата природного газу

2274

190

75900,00

-

-

40442,27

40442,27

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

800,00

-

-

255,00

255,00

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку

2282

240

800,00

800,00

-

255,00

255,00

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

200,00

-

-

41,82

41,82

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201800000001647822

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 2 з 3

                         

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

101200,00

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Бабій ІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Дика ОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 06 " липня 2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за І квартал 2018 р.    
                коди    
Установа Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 за ЄДРПОУ 22414363    
Територія м.Стрий за КОАТУУ 4611200000    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки,молоді та спорту    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 3 195 950,00 902 500,00 - 774 054,86 774 054,86 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 3 195 950,00 - - 774 054,86 774 054,86 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 506 400,00 - - 559 642,34 559 642,34 -    
Оплата праці  2110 040 2 054 400,00 479 300,00 - 463 872,36 463 872,36 -    
  Заробітна плата 2111 050 2 054 400,00 - - 463 872,36 463 872,36 -    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 452 000,00 105 500,00 - 95 769,98 95 769,98 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 689 350,00 - - 214 389,45 214 389,45 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 45 400,00 - - - - -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 750,00 - - - - -    
Продукти харчування 2230 110 233 800,00 58 000,00 - 57 986,74 57 986,74 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 63 900,00 - - 921,73 921,73 -    
Видатки на відрядження 2250 130 600,00 - - 210,00 210,00 -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 344 100,00 167 800,00 - 155 015,98 155 015,98 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 188 000,00 - - 121 086,85 121 086,85 -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 17 200,00 - - 1 463,16 1 463,16 -    
  Оплата електроенергії 2273 180 63 000,00 - - 16 439,67 16 439,67 -    
  Оплата природного газу 2274 190 75 900,00 - - 16 026,30 16 026,30 -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 800,00 - - 255,00 255,00 -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 800,00 - - 255,00 255,00 -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 200,00 - - 23,07 23,07 -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 91 900,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
В.о.завідувача         Н.В.Циб      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         О.В.Дика      
"12"квітня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)