Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11
 
_


форма №4.1м

         

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1м)

за перше півріччя 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11

за ЄДРПОУ

22414363

Територія

Стрий

за КОАТУУ

4611200000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перерахован о залишок

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів – усього

X

010

400400,00

173042,74

-

-

-

183637,90

X

X

X

X

177577,26

-

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

X

020

400400,00

X

X

X

X

183637,90

X

X

X

X

X

X

Від додаткової (господарської) діяльності

X

030

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Від оренди майна бюджетних установ

X

040

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

201900000009918457

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 1 з 4

                                           

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

X

050

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Фінансування

X

060

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки – усього

X

070

400400,00

X

X

X

X

X

179103,38

-

-

-

X

X

у тому числі:

Поточні видатки

2000

080

400400,00

X

X

X

X

X

179103,38

-

-

-

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Грошове  забезпечення  військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Використання товарів і послуг

2200

140

400400,00

X

X

X

X

X

179103,38

-

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

400400,00

X

X

X

X

X

179103,38

-

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата водопостачання  та  водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

260

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000009918457

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 2 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні  видатки

3000

430

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво     (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000009918457

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 3 з 4


 


 

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1м)

за I квартал 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11

за ЄДРПОУ

22414363

Територія

Стрий

за КОАТУУ

4611200000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

Періодичність: квартальна

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перерахован о залишок

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів – усього

X

010

400400,00

173042,74

-

-

-

76818,92

X

X

X

X

189803,66

-

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

X

020

400400,00

X

X

X

X

76818,92

X

X

X

X

X

X

Від додаткової (господарської) діяльності

X

030

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000008081152

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 1 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Від оренди майна бюджетних установ

X

040

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

X

050

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Фінансування

X

060

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки – усього

X

070

400400,00

X

X

X

X

X

60058,00

-

-

-

X

X

у тому числі:

Поточні видатки

2000

080

400400,00

X

X

X

X

X

60058,00

-

-

-

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Грошове  забезпечення  військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Використання товарів і послуг

2200

140

400400,00

X

X

X

X

X

60058,00

-

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

400400,00

X

X

X

X

X

60058,00

-

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата водопостачання  та  водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

201900000008081152

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 2 з 4

                                         

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні  видатки

3000

430

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво     (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000008081152

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 3 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Бабій ІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Дика ОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 03 " квітня 2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000008081152

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 4 з 4

 


 

 

 

Додаток 2

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1м)

за 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11

за ЄДРПОУ

22414363

Територія

Стрий

за КОАТУУ

4611200000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перерахован о залишок

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів – усього

X

010

507067,38

184282,04

-

-

-

322785,34

X

X

X

X

173042,74

-

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

X

020

322785,34

X

X

X

X

322785,34

X

X

X

X

X

X

Від додаткової (господарської) діяльності

X

030

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000005361915

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 1 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Від оренди майна бюджетних установ

X

040

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

X

050

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Фінансування

X

060

184282,04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки – усього

X

070

507067,38

X

X

X

X

X

334024,64

-

-

-

X

X

у тому числі:

Поточні видатки

2000

080

507067,38

X

X

X

X

X

334024,64

-

-

-

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Грошове  забезпечення  військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Використання товарів і послуг

2200

140

507067,38

X

X

X

X

X

334024,64

-

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

507067,38

X

X

X

X

X

334024,64

-

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата водопостачання  та  водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

201900000005361915

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 2 з 4

                                         

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні  видатки

3000

430

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво     (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000005361915

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 3 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Бабій ІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Дика ОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 14 " січня 2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000005361915

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 4 з 4

 

  Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)
за дев'ять місяців 2018 року
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 за ЄДРПОУ 22414363
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету      -        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету       -        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   0611010 - Надання дошкільної освіти        
Періодичність:   квартальна 
Одиниця виміру:  грн. коп.
         
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього X 10 346 500,00 184 282,04 - - - 227 057,23 X X X X 179 075,76 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 20 346 500,00 X X X X 227 057,23 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 30 - X X X X - X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 40 - X X X X - X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 50 - X X X X - X X X X X X
Фінансування X 60 - X X X X X X X X X X X
Видатки – усього X 70 346 500,00 X X X X X 232 263,51 - - - X X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 80 346 500,00 X X X X X 232 263,51 - - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 90 - X X X X X - - - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - - X X
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120 - X X X X X - - - - X X
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X - - - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 346 500,00 X X X X X 232 263,51 - - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - X X X X X - - - - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X X - - - - X X
Продукти харчування 2230 170 346 500,00 X X X X X 232 263,51 - - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X - - - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - - - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X X - - - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X X - - - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X X - - - - X X
Оплата водопостачання  та  водовідведення 2272 230 - X X X X X - - - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X - - - - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X - - - - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X X - - - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X X - - - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - - - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - X X X X X - - - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X - - - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X X - - - - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X - - - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X - - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X X - - - - X X
Капітальні  видатки 3000 430 - X X X X X - - - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - - - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X X - - - - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X X - - - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X - - - - X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X X - - - - X X
                   
                   
  Керівник       Бабій ІВ    
                   
  Головний бухгалтер       Дика ОВ    
                   
  " 03 " жовтня 2018р.            
                                           
    Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
   
Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)
   
за II квартал 2018 року    
               
      КОДИ    
Установа Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 за ЄДРПОУ 22414363    
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету      -            
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету       -            
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   006 - Орган з питань освіти і науки            
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   0611010 - Надання дошкільної освіти            
Періодичність:   квартальна 
Одиниця виміру:  грн. коп.
             
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків    
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду    
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
Надходження коштів – усього X 10 346 500,00 184 282,04 - - - 150 381,34 X X X X 183 925,75 -    
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 20 346 500,00 X X X X 150 381,34 X X X X X X    
Від додаткової (господарської) діяльності X 30 - X X X X - X X X X X X    
Від оренди майна бюджетних установ X 40 - X X X X - X X X X X X    
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 50 - X X X X - X X X X X X    
Фінансування X 60 - X X X X X X X X X X X    
Видатки – усього X 70 346 500,00 X X X X X 150 737,63 - - - X X    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 80 346 500,00 X X X X X 150 737,63 - - - X X    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 90 - X X X X X - - - - X X    
Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - - - X X    
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - - X X    
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120 - X X X X X - - - - X X    
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X - - - - X X    
Використання товарів і послуг 2200 140 346 500,00 X X X X X 150 737,63 - - - X X    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - X X X X X - - - - X X    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X X - - - - X X    
Продукти харчування 2230 170 346 500,00 X X X X X 150 737,63 - - - X X    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X - - - - X X    
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - - - - X X    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X X - - - - X X    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X X - - - - X X    
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X X - - - - X X    
Оплата водопостачання  та  водовідведення 2272 230 - X X X X X - - - - X X    
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X - - - - X X    
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X - - - - X X    
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X X - - - - X X    
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X - - - - X X    
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X X - - - - X X    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X X - - - - X X    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X X - - - - X X    
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X - - - - X X    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X X - - - - X X    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X X - - - - X X    
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - - - - X X    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - X X X X X - - - - X X    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X X - - - - X X    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - X X X X X - - - - X X    
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X - - - - X X    
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X X - - - - X X    
Стипендії 2720 400 - X X X X X - - - - X X    
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X - - - - X X    
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X X - - - - X X    
Капітальні  видатки 3000 430 - X X X X X - - - - X X    
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - - - - X X    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X X X X - - - - X X    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X - - - - X X    
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470 - X X X X X - - - - X X    
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - X X X X X - - - - X X    
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X - - - - X X    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X X - - - - X X    
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X X - - - - X X    
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X - - - - X X    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X X - - - - X X    
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X X - - - - X X    
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X X - - - - X X    
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X - - - - X X    
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - X X X X X - - - - X X    
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X - - - - X X    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - X X X X X - - - - X X    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - X X X X X - - - - X X    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X X - - - - X X    
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X X - - - - X X    
                       
                       
  Керівник       Бабій ІВ        
                       
  Головний бухгалтер       Дика ОВ        
                       
  " 06 " липня 2018р.                
                                               
                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
                   
ЗВІТ    
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),              
за І квартал 2018 р.    
                          коди    
Установа Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 за ЄДРПОУ 22414363    
Територія м.Стрий за КОАТУУ 4611200000    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки,молоді та спорту    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти    
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                                
Одиниця виміру: грн, коп.                                
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі    
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків    
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
Надходження коштів – усього Х 010 346 500,00 184 282,04 - - - 72 880,99 Х Х Х Х 200 583,61 -    
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 346 500,00 Х Х Х Х 72 880,99 Х Х Х Х Х Х    
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х    
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х    
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х    
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х    
Видатки -  усього Х 070 346 500,00 Х Х Х Х Х 56 579,42 - - - Х Х    
у тому числі:                                
Поточні видатки 2000 080 346 500,00 Х Х Х Х Х 56 579,42 - - - Х Х    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Використання товарів і послуг 2200 140 346 500,00 Х Х Х Х Х 56 579,42 - - - Х Х    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Продукти харчування 2230 170 346 500,00 Х Х Х Х Х 56 579,42 - - - Х Х    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х    
                                 
В.о.завідувача             Н.В.Циб                
      (підпис)       (ініціали, прізвище)                
Головний бухгалтер             О.В.Дика                
"12"квітня 2018 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)