Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11
 
_


форма №4.3 м

 

 

Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

(форма N 4-3м)

 

за перше півріччя 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11

за ЄДРПОУ

22414363

 

Територія

Стрий

за КОАТУУ

4611200000

 

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

 

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

29700,00

29700,00

-

-

-

29657,00

29657,00

-

-

-

 

у тому числі:

Поточні  видатки

2000

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

201900000009918542

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 1 з 3

 
                                     

 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні  видатки

3000

370

29700,00

-

-

-

-

29657,00

29657,00

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

29700,00

-

-

-

-

29657,00

29657,00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000009918542

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 2 з 3


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

29700,00

-

-

-

-

29657,00

29657,00

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

29700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Бабій ІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Дика ОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000009918542

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 3 з 3

 


Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

(форма N 4-3м)

 

за I квартал 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11

за ЄДРПОУ

22414363

 

Територія

Стрий

за КОАТУУ

4611200000

 

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

 

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

Періодичність: квартальна

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

32000,00

32000,00

-

-

-

29657,00

29657,00

-

-

-

 

у тому числі:

Поточні  видатки

2000

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000008082586

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 1 з 4

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні  видатки

3000

370

32000,00

-

-

-

-

29657,00

29657,00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000008082586

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 2 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Придбання основного капіталу

3100

380

32000,00

-

-

-

-

29657,00

29657,00

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

32000,00

-

-

-

-

29657,00

29657,00

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000008082586

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 3 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Інші видатки

5000

640

X

32000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Бабій ІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Дика ОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000008082586

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 4 з 4