Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11
 
_


Звіт керівника ДНЗ

З В І Т

завідувача дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №11

Бабій Ірини Василівни
за підсумками 2018-2019  навчального року

перед педагогічним колективом та громадськістю

На виконання   наказу Міністерства освіти і науки Стрийської міської ради від 21.05.2018 р. № 3. 11/461, «Про щорічне звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів міста про свою діяльність за 2018-2019 навчальний рік»,  наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Бабій Ірина Василівна, завідувач дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №11, освіта повна вища педагогічна, педстаж 28 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності за період з 2018-2019н.р.

1. Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 розпочав функціонування у листопаді 1964 року.  В листопаді 2018 року виповнилось 54 роки. 

Згідно статуту закладу ДНЗ №11 розрахований  для дітей віком від двох до шести років.

Засновником і власником дошкільного закладу є відділ освіти Стрийської міської ради. За дорученням засновника, відділ освіти і науки здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідну допомогу з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.

Головною метою дошкільного закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти.

Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров`я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної мови;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжити освіту.

Режим роботи  закладу – 10 год 30 хв. з 7 год 30 хв. до 18.00 год.

На початку кожного навчального року мережа груп, режим роботи груп та перебування в них дітей погоджується з відділом освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради.

Групи комплектувалися за віковими ознаками (одновікові) , відповідно до санітарно - гігієнічних норм Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням запиту батьківського загалу. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 6 груп.

У закладі  для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- групові кімнати;
- музично- спортивна зала;
- методичний кабінет ;
- кабінет практичного психолога;
- медичний кабінет;
- 6 прогулянкових  майданчиків для кожної вікової групи;
- спортивний майданчик;
- зелені зони.

2. Склад вихованців

Проектна потужність закладу  розрахована на 70 дітей

в дошкільному навчальному закладі виховується 134 дитини, що свідчить про великий попит батьків на місця, але разом з тим на  значне перевищення   контингенту дітей відносно нормативу.

Відвідування дітьми дошкільного закладу в середньому за рік становило 15473 дітей. Це питання знаходиться під постійним контролем адміністрації, обговорюється на виробничих нарадах впродовж року.

 Випущено в школу з двох старших груп - 42 дитини (5 дітей залишились ще на рік відвідувати дошкільний заклад ). Планується набрати 40 дітей.

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснювався у відповідності до ст. 34 Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту», п.6 «Положення про дошкільний навчальний заклад». До переліку  обов»язкових документів, за ведення, формування і збереження яких відповідає  завідувач (а це є  копія свідоцтва про народження дитини, медична довідка про стан здоров’я дитини, заява батьків про зарахування дитини до дошкільного закладу). 

На 2018-2019 н.р. комплектація груп  проводилась з урахуванням електронної реєстрації в дошкільні заклади. В дошкільному закладі функціонує  6 груп:

 • 1 група раннього віку (для дітей від 2 до 3 років);
 •  2 групи для дітей молодшого дошкільного віку;
 •  1 група для дітей середнього дошкільного віку;
 • 2 групи для дітей старшого дошкільного віку.

3. Кадрове забезпечення

В ДНЗ проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

На початок 2018-2019 навчального року колектив налічував 34 особи . На протязі року відбувались кадрові зміни педагогічного персоналу, звільнилися – вихователі: Максимович О. О.; практичний психолог - Дичківська О. М. прийняті – практичний психолог – Штогринець В. І.

Педагогічний процес у ДНЗ № 11 забезпечують кваліфіковані спеціалісти.

Колектив   нашого закладу  нараховує   працівників :

16 педагогів   

 • вища кваліфікаційна категорія – 4 педагоги  
 • перша кваліфікаційна категорія – 2 педагоги 
 • друга кваліфікаційна категорія – 4 педагоги
 • кваліфікаційна категорія «спеціаліст» – 2 педагоги  
 • Вища освіта - 14
 • Середня-спеціальна- 2

 Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та з метою творчої професійної діяльності педагогічних працівників навчальних закладів міста в 2018-2019 начальному році була організована та проведена атестація педагогічних працівників. Результатом якої стали такі показники:

Підлягали атестації – 1 педагогічний працівник.

З них атестовано – 1:

 •  на встановлення категорії « спеціаліст другої кваліфікаційної категорії» - вихователь – Гентош Т. П.;

В закладі працює 19 працівників  обслуговуючого складу:

3 працівники кухні,

1 машиніст з прання та ремонту спецодягу, 1 кастелянка,

8 помічників вихователя, 

1  старша медична сестра, бухгалтер,

1 завгосп; двірник; робітник по обслуговуванню, слюсар-електромонтер.

Впродовж звітного періоду виявлена  тенденція до зміни колективу.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Вцілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

4. Пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

1. Розпочати роботу над підвищенням мотивації педагогів до формування успішної соціалізації дитини, розвитку в неї соціальних потреб, формування соціальних вмінь та навичок.

 2. Удосконалити  роботу щодо формування здоров’язбережувальної компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання.

3. Розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками  національно - патріотичного виховання.  

Завдання на літній оздоровчий період:

 1. Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, попередження захворюваності і травматизму.
 2. Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навичок.
 3. Здійснювати педагогічну і санітарну освіту батьків з питань виховання і оздоровлення дітей в літній період.

5. Якість реалізації освітньої програми

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Першорядним для колективу закладу є питання роботи  з програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи (фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток, організація ігрової діяльності, трудової діяльності), соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку.

Провідними принципами даної програми є:

 • Гуманізація педагогічного процесу, що полягає в орієнтації педагога на особистість дитини, її вікові, індивідуальні особливості, організація ефективного життєвого простору – природного, культурного, соціального в підтримці пізнавальної активності;
 • Індивідуального підходу до виховання дитячої особистості;
 • Інтеграції, системності, комплексності при визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення освітньо-виховної роботи.

Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно- орієнтовані технології. Для розвитку дрібної моторики вихователі виготовили бізіборди,  

проводиться робота з оновлення  спортивного  інвентаря.

Проведені конкурси, огляди:

 • Огляд груп по підготовці до нового навчального року;
 • Огляд-конкурс ігових осередків.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє наш сайт. Розробили ми його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег інших районів. Цікаві статті, фотогалерея, – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів різних видів діяльності дітей. Протягом 2018-2019 р. на належному методичному рівні були проведені такі заняття:

- заняття з сенсорики для дітей І молодшої групи на тему: «Пригоди веселих ґудзиків та Слоненятка» (Гентош Т. П.);

- відкритий захід з ЦЗ для керівників та вихователів-методистів ДНЗ міста, на тему : «Подорож планетою Земля у небезпечні місця» (Вихователі: Федорків Н. С.; Дорожовець С. Г.)

- для дітей всіх вікових груп пройшов Кольоровий тиждень (жовтень 2018 р.).

 Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання.  

 Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

Рівень підготовки дітей до навчання в школі

42 дитини 6-річного віку пішли до школи. Моніторинг стану готовності вихованців ДНЗ до школи показав:

Високий рівень готовності до навчання мають – 70% дошкільнят;

Достатній рівень готовності до навчання мають – 21% дошкільнят;

Середній рівень готовності до навчання мають – 8% дошкільнят;

Низький рівень готовності до навчання мають – 1% дошкільнят.

Результат свідчить, що діти-випускники володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати.

Тісна співпраця педагогів ДНЗ та вчителями ПШ №11 сприяли підвищенню фахового рівня педагогів, психолого-педагогічній підготовці дошкільнят до навчання в школі.

Організація роботи з батьками

Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через те батьки є частими гостями в групах , проведенні  спільних  виставок  і свят, конкурсів, загальних батьківських зборів.

Наприкінці року робиться аналіз звернень батьків з питань діяльності ДНЗ № 11, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями надання додаткових освітянських послуг, харчування, навчання та підготовкою дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками та батьківським комітетом, адміністрація своєчасно реагувала і усувала недоліки.

  Дуже суттєвим є  надання благодійної спонсорської допомоги батьками у створенні належних  матеріально-технічних умов для перебування дітей у закладі. За період  2018-2019 н. р. завдяки спільній праці співробітників і батьків зроблений  частковий ремонт коридорів ДНЗ, заміна вхідних дверей в групу «Незабудка» (І молодша група) та замінено каналізаційні труби. Замінено в групі «Ромашка» (середня група) тюлі на вікна, полички на рушники; придбані нові столи. В групі «Віночок» (старша група) придбана дитяча стінка. Замінені вхідні двері на харчоблок, встановлені мускитні сітки на вікна. Заміна вікна у медичному кабінеті. Педагоги пофарбували споруди на спортивному майданчику. У закладі  своєчасно привезений та замінений пісок.

      З Програми економічного та соціального розвитку м. Стрия на 2019 р. виділено 22 тис. грн.. на придбання електром’ясорубки в ДНЗ та придбання модема - 10 тис. грн.. З загального фонду  виділено 38 тис. грн.. для заміни електропроводки на харчоблоці та 4 тис. грн.. для придбання електролічильника.

  Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. У ДНЗ працює кваліфікований  медик – старша медична сестра, персонал  кухні: кухарі, кухонний працівник, завгосп забезпечують харчування дітей. В дошкільному закладі ведеться  систематична і планомірна робота по організації харчування дітей: організовано безпечне і якісне харчування дітей, а саме, замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технологія приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку.

З метою якісної організації харчування дій навчального закладу (ясла- садок)    №11 за 2018-2019 н.  р. кожні 10 днів, щомісячно, щоквартально  проводились аналізи виконання натуральних  норм харчування.

Аналіз виконання норм харчування за 2018-2019 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм.

Аналіз реалізації основних продуктів харчування за 2018 календарний рік

№п/п

Найменування продуктів

Норма харчування

Фактично отримано

Відсоток виконання

1.

Картопля

2940

3747

127

2.

Овочі

3559

2998

84

3.

Хлібо-

1857

1591

86

 

булочні вироби

 

 

 

5.

Цукор

696

678

97

6.

Масло вершкове

325

320

98

7.

Олія

139

139

100

8.

Крупи

696

580

83

9.

Молоко

6189

4518

73

10.

Сир кисломолочний

696

598

86

11.

Сир твердий

77

66

86

12.

Мука

387

276

71

13.

М’ясо

1547

1516

98

14.

Риба

696

609

88

15.

Сметана

155

145

94

16.

Сухофрукти

154

91

60

17.

Яйця

414

414

100

18.

Фрукти

1547

1328

86

19.

Соки

1083

801

74

 

Загальна кількість

23157

20415

88

 

 

 

 

 

    

Враховуючи вищезазначене, з метою організації раціонального харчування дітей та виконання норм харчування у 2018 році  в більшій мірі  посилили  постійний контроль з боку медичної сестри та завідувача господарством  на виконання  замовлення продуктів ,  на оперативних нарадах  виносили питання корекції кількості продуктів в замовленні залежно від кількості дітей, неухильно виконували вимоги Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,  щодекади аналізувати виконання норм харчування, враховуючи норми заміни продуктів за енергоцінністю. Все це дало позитивний результат і ми сподіваємось, що на січень 2020 року норми харчування дітей будуть 100%.

З великим задоволенням хочеться відмітити, що на сьогодні матеріальна база закладу в значній мірі покращується.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку перед прийдешнім, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків. 

 

 

З В І Т

завідувача дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №11

Бабій Ірини Василівни
за період з 27. 04. 2018 р. навчальний рік

перед педагогічним колективом та громадськістю

На виконання   наказу Міністерства освіти і науки Стрийської міської ради від 21.05.2018 р. № 3. 11/461, «Про щорічне звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів міста про свою діяльність за 2017-2018 навчальний рік»,  наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Бабій Ірина Василівна, завідувач дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №11, освіта повна вища педагогічна, педстаж 27 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності за період з 27. 04. 2018 р. по даний час .

1. Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 розпочав функціонування у листопаді 1964 року.  В листопаді 2016 року виповнилось 54 роки. 

Згідно статуту закладу ДНЗ №11 розрахований  для дітей віком від двох до шести років.

Засновником і власником дошкільного закладу є відділ освіти Стрийської міської ради. За дорученням засновника, відділ освіти і науки здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.

Головною метою дошкільного закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти.

Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров`я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної мови;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжити освіту.

Режим роботи  закладу - 10год 30 хв. з 7год 30хв. до 18.00 год.

На початку кожного навчального року мережа груп, режим роботи груп та перебування в них дітей погоджується з відділом освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради.

Групи комплектувалися за віковими ознаками (одновікові) , відповідно до санітарно - гігієнічних норм Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням запиту батьківського загалу. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 6 груп.

У закладі  для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- групові кімнати;
- музично- спортивна зала;
- методичний кабінет ;
- кабінет практичного психолога;
- медичний кабінет;
- 6 прогулянкових  майданчиків для кожної вікової групи;
- спортивний майданчик;
- зелені зони.

2. Склад вихованців

Проектна потужність закладу  розрахована на 70 дітей

в дошкільному навчальному закладі виховується 120 дітей, що свідчить про великий попит батьків на місця, але разом з тим на  значне перевищення   контингенту дітей відносно нормативу.

Відвідування дітьми дошкільного закладу в середньому за рік становило 8078 дітей. Залишається високим показник пропусків дітьми закладу, особливо без поважних причин, що пов`язане з особливістю умов праці батьків, декретними відпустками мам по догляду за молодшою дитиною. Це питання знаходиться під постійним контролем адміністрації, обговорюється на виробничих нарадах впродовж року.

 Випущено в школу з двох старших груп - 34 дитини (2 дітей залишились ще на рік відвідувати дошкільний заклад ). Планується набрати 40 дітей.

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснювався у відповідності до ст. 34 Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту», п.6 «Положення про дошкільний навчальний заклад». До переліку  обов»язкових документів, за ведення, формування і збереження яких відповідає  завідувач (аце є  копія свідоцтва про народження дитини,медична довідка про стан здоров»я з висновками лікаря про епідеміологічне оточення, заява батьків про зарахування дитини до дошкільного закладу). 

На 2017-2018 н.р. комплектація груп  проводилась з урахуванням електронної реєстрації в дошкільні заклади. В дошкільному закладі функціонує  6 груп:

 • 1 група раннього віку (для дітей від 2 до 3 років);
 •  1 група для дітей молодшого дошкільного віку;
 •  2 групи для дітей середнього дошкільного віку;
 • 2 групи для дітей старшого дошкільного віку.

3. Кадрове забезпечення

В ДНЗ проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

На початок 2017-2018 навчального року колектив налічував 34 особи . На протязі року відбувались кадрові зміни педагогічного персоналу, призначений керівник Бабій Ірина Василівна з 27. 04. 2018 р., звільнилися – вихователі: Кітела О. М., Кандя Г. П., прийняті – вихователі: Баран М. Й., Михалків Х.І.

Педагогічний процес у ДНЗ № 11 забезпечують кваліфіковані спеціалісти.

Колектив   нашого закладу  нараховує   працівників :

16 педагогів та 18 – обслуговуючого персоналу  

 • вища кваліфікаційна категорія4 педагоги  
 • перша кваліфікаційна категорія2 педагоги 
 • друга кваліфікаційна категорія – 3 педагоги
 • кваліфікаційна категорія «спеціаліст» – 3 педагоги  
 • Молодий спеціаліст - 4
 • Вища освіта - 13
 • Середня-спеціальна- 3

 Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та з метою творчої професійної діяльності педагогічних працівників навчальних закладів міста в 2017-2018 начальному році була організована та проведена атестація педагогічних працівників. Результатом якої стали такі показники:

Підлягали атестації – 3 педагогічні працівники.

З них атестовано – 3:

 •  на встановлення категорії « спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» - вихователь-методист Циб Наталія Василівна;
 • на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – вихователь Циб Наталія Василівна;
 • на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» -  вихователь Шушереба Оксана Богданівна
 •  на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - вихователь Зуб Іванна Василівна.

В закладі працює 18 працівників  обслуговуючого складу:

3 працівники кухні,

1 праля, 1 кастелянка,

7 помічників вихователя, 

1  старша медична сестра,

1 сторож,

1 завгосп; двірник; робітник по обслуговуванню, слюсар-електромонтер

Впродовж звітного періоду виявлена  тенденція до зміни колективу.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Вцілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

4. Пріоритетні напрямки діяльності  у  2017– 2018 навчальному році

Завдання на поточний навчальний рік визначено наступним чином:

1. Використання розвивального потенціалу гри у подоланні негативних емоцій та у вихованні інтересу до навчання дітей дошкільного віку.

2. Розвиток екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку діяльність.

3.Використання художніх творів для  комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників.

4. Формування у дітей основ здорового способу життя.

Завдання на літній оздоровчий період:

 1. Створення умов, що забезпечують охорону життя і здоров`я дітей, попередження захворюваності і травматизму.
 2. Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх естетичне виховання. Розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно- гігієнічних навичок.
 3. Здійснити педагогічну і санітарну освіту батьків з питання виховання  і оздоровлення дітей в літній період.

5. Якість реалізації освітньої програми

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Першорядним для колективу закладу є питання роботи  з програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи (фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток, організація ігрової діяльності, трудової діяльності), соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку.

Провідними принципами даних програм є:

 • Гуманізація педагогічного процесу, що полягає в орієнтації педагога на особистість дитини, її вікові, індивідуальні особливості, організація ефективного життєвого простору – природного, культурного, соціального в підтримці пізнавальної активності;
 • Індивідуального підходу до виховання дитячої особистості;
 • Інтеграції, системності, комплексності при визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення освітньо-виховної роботи.

Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно- орієнтовані технології.  

Проводиться робота з оснащення спортивного залу спортивним обладнанням.

Проведені конкурси, огляди:

 • Огляд груп по підготовці до нового навчального року;
 • Огляд-конкурс ігових осередків.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє наш сайт. Розробили ми його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег інших районів. Цікаві статті, фотогалерея, – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання.  

 Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

Організація роботи з батьками

Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через те батьки є частими гостями в групах , проведенні  спільних  виставок  і свят, конкурсів, загальних батьківських зборів.

Наприкінці року робиться аналіз звернень батьків з питань діяльності ДНЗ № 11, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями надання додаткових освітянських послуг, харчування, навчання та підготовкою дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками та батьківським комітетом, адміністрація своєчасно реагувала і усувала недоліки.

  Дуже суттєвим є  надання благодійної спонсорської допомоги батьками у створенні належних  матеріально-технічних умов для перебування дітей у закладі. За період  з 27. 04. 2018 р. по 21. 06. 2018 р. завдяки спільній праці співробітників і батьків зроблений  частковий ремонт І молодшої групи «Сонечко» (туалетна кімната – замінено підлогову плитку встановлений унітаз), демонтована споруда непридатна для використання на спортивному майданчику, встановлено 2 фільтри на вводі у внутрішню мережу водопостачання закладу, замінено бак для сміття на території ДНЗ, проведений ремонт водяних кранів).  Придбані нові стенди з охорони праці та цивільного захисту. Педагоги пофарбували споруди на спортивному майданчику. У закладі  своєчасно привезений та замінений пісок. Облаштовано нову пісочницю на майданчику групи «Ромашка».

      Окремо слід сказати, що дякуючи владі міста в особі голови міста Р.Шрамов’ята та начальника відділу освіти О. Я. Матвіїв, з загального фонду  були виділені кошти на  ремонт ½ м’якої покрівлі даху в сумі 50 тис. грн., (ремонт завершено), та 40 тис. грн.. на придбання дитячих ліжечок.

  Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. У ДНЗ працює кваліфікований  медик – старша медична сестра, персонал  кухні: кухарі, кухонний працівник, завгосп забезпечують харчування дітей. В дошкільному закладі ведеться  систематична і планомірна робота по організації харчування дітей: організовано безпечне і якісне харчування дітей, а саме, замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технологія приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку.

З метою якісної організації харчування дій навчального закладу (ясла- садок)    №11 за 2017-2018 н.  р. кожні 10 днів, щомісячно, щоквартально  проводились аналізи виконання натуральних  норм харчування.

Аналіз виконання норм харчування за 2017-2018 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм.

Аналіз реалізації основних продуктів харчування за 2017 календарний рік

№п/п

Найменування продуктів

Норма харчування

Фактично отримано

Відсоток виконання

1.

Картопля

3138

4453

142

2.

Овочі

3798

2701

71

3.

Хліб житній

661

661

100

4.

Хліб пшеничний

1321

968

73

5.

Цукор

743

737

99

6.

Масло вершкове

321

321

100

7.

Олія

149

157

105

8.

Крупи

743

796

107

9.

Молоко

6606

3148

48

10.

Сир кисломолочний

743

400

54

11.

Сир твердий

82

74

90

12.

Мука

413

179

43

13.

М'ясо

1651

1718

104

14.

Риба

743

638

86

15.

Сметана

165

162

98

16.

Сухофрукти

165

91

55

17.

Яйця

413

336

81

 

Загальна кількість

1286

1032

80

 

 

 

 

 

    

Враховуючи вищезазначене, з метою організації раціонального харчування дітей та виконання норм харчування у 2018 році  в більшій мірі  посилили  постійний контроль з боку медичної сестри та завідувача господарством  на виконання  замовлення продуктів ,  на оперативних нарадах  виносили питання корекції кількості продуктів в замовленні залежно від кількості дітей, неухильно виконували вимоги Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,  щодекади аналізувати виконання норм харчування, враховуючи норми заміни продуктів за енергоцінністю. Все це дало позитивний результат і ми сподіваємось, що на січень 2019 року норми харчування дітей будуть 100%.

З великим задоволенням хочеться відмітити, що на сьогодні матеріальна база закладу в значній мірі покращується.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку перед прийдешнім, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків.